Skip to main content

România

România se află în sud-estul Europei, având deschidere la Marea Neagră. Depresiunea Transilvaniei formează inima țării, cu numeroase râuri și văi. În nord, est și sud, depresiunea este înconjurată de Munții Carpați. În vest, Munții Apuseni formează o graniță naturală. Munții sunt înconjurați de zonele de deal și podiș, dar și de câmpii și Delta Dunării. Climatul temperat al României este caracterizat de veri călduroase și de ierni reci. Climatul poate varia foarte mult de la o regiune la alta, acest lucru datorându-se Munților Carpați. Astfel, țara are atât influențe continentale, cât și mediteraneene. Solurile fertile și numeroasele resurse minerale din România se datorează poziției geografice și climatului. Cele mai bune terenuri arabile se află într-una din câmpiile din vestul tării și în sud, de-a lungul Dunării. Cerealele, precum grâul ecologic HiPP, dar și sfecla de zahăr și cartofii cresc în condiții optime aici.