Orientările HiPP privind sustenabilitatea

Punctele de referință ale acțiunilor noastre zilnice

HiPP a fost mult timp implicat în managementul sustenabilității. Am atins numeroase obiective - inclusiv producția ecologică, producția neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2, calculul exemplar al amprentei de CO2 pentru produse, reciclarea cuprinzătoare, reducerea consumului de energie și utilizarea resurselor precum energia electrică, apa, deșeurile, căldura, măsuri pentru biodiversitate și de CSR - și în 2009 au fost incluse într-un sistem periodic de management al sustenabilității. Orientările companiei privind mediul, pe care le-am formulat în 1995 pentru îmbunătățirea continuă a protecției mediului, au fost extinse pentru a include orientările privind sustenabilitatea. 

1 Folosind tehnologia ecologică, HiPP minimizează pagubele.    
2 Monitorizăm continuu, documentăm și evaluăm impactul companiei asupra mediului. Imbunatățirile posibile sunt implementate in parametric acceptabili din punct de vedere economic.    
3 Scopul nostru este de a menține la minim împovărarea mediului înconjurător cu sarcini, produse și tehnici noi. Prin urmare, evaluăm întotdeauna, în prealabil, potenițialul impact asupra mediului.    
4 Scopul nostru este de a conserva resursele. Astfel, acordăm prioritate resurselor regenerabile în defavoarea cele finite.    
5 Fiind cel mai mare procesator de materii prime ecologice din lume, HiPP este dedicat în creșterea continuă a cantității de materii prime utilizate.    
6 Pentru ambalaje, stipulăm că păstrăm la minim cantitatea de material utilizate, că un procentaj maxim posibil de materiale secundare și reciclabile este folosit și că încurajăm alternative cum ar fi sistemele de depozitare și returnare.    
7 Protecția mediului poate funcționa într-o companie, doar în cazul în care participă și angajații. De aceea, încurajăm conștientizarea sustenabilității în rândul angajaților noștri, prin oferirea de informații, instruire și remindere regulate.    
8 Informăm continuu clienții despre modul în care produsele HiPP pot fi utilizate într-un mod ecologic.    
9 Opinia publică este foarte importantă pentru noi. Oferim în mod regulat informații despre proiectele de protecție a mediului și facem eforturi deosebite pentru a răspunde la feedback-ul publicului acolo unde este posibil.    
10 Suntem în contact permanent cu autoritățile pentru a evita sau a reduce impactul asupra mediului.    
11 Cu sistemul nostru complet de management al erorilor, minimizăm riscul de accidente și orice efecte dăunătoare asupra oamenilor sau asupra mediului.    
12 Sistemele de control asigură atingerea obiectivelor noastre de mediu și ne străduim întotdeauna să verificăm noi informații și, dacă este cazul, să ne modificăm obiectivele.    
13 La HiPP, respectarea drepturilor omului este de la sine înțeleasă, la fel ca interdicția muncii în cazul copiilor, discriminarea, pedeapsa corporală, coerciția și corupția.    
14 Accesul la educație și/sau la sindicat este permis în mod expres la HiPP. Remunerația, orele suplimentare și beneficiile sociale sunt conforme cu standardele minime legale sau scalate pentru a asigura nevoile de bază și veniturile accesibile ale angajaților.    
15 Garantăm cel puțin cerințele legale naționale, în materie de securitate a muncii, protecția mediului și sănătate și sprijinim îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.    
16 Ca și companie, HiPP sprijină protejarea biodiversității și crearea unui viitor sustenabil.    
17 Furnizorii și distribuitorii de servicii sunt, de asemenea, obligați să respecte indicațiile în sfera noastră directă de influență, precum și în lanțurile pre- și post-furnizoare (de exemplu, pre-furnizori, specialiști în logistică, furnizorii de servicii).