Studiu clinic arată o asociere între un număr scăzut de Lactobacilli în meconiu și colici

Microbiotei intestinale i se atribuie un rol din ce în ce mai important în cazul colicilor și a plânsului excesiv. În special după naștere, primii colonizatori sunt importanți pentru formarea unei bariere intestinale sănătoase și modularea răspunsurilor imune locale și sistemice. Studiile au arătat că meconiul conține deja microorganisme diverse și colonizarea intestinului începe încă din uter. [1]

Structură studiu: Studiu prospectiv, de cohortă, a analizat microbiomul meconiului colectat de la 212 nou-născuți consecutiv și a evaluat dacă există o asociere cu colicile infantile ulterioare. Un an mai târziu, au fost colectate probe suplimentare de scaun de la subiecți (n=96) pentru a analiza dacă compoziția scaunelor ar putea fi în continuare legată de colici, în cazul acestor copii cu vârsta de 1 an.

Rezultate: Microbiomul meconiului la sugarii care au suferit de colici infantile (n = 19) a fost diferit de cel al sugarilor care nu au avut niciun simptom (n = 139): sugarii cu colici au avut o abundență mai mică în meconiu de Firmicutes (27% vs. 46%, p = 0.008) și Lactobacilli (0.54% vs. 4.6%, p = 0.04). Aceste diferențe nu au mai putut fi detectate în probele de urmărire prelevate un an mai târziu.

Conform unui algoritm de clasificări aleatorii, microbiomul primului scaun a prezis eventualele colici ulterioare cu o zonă sub curbă (AUC) de 0.66 (SD 0.04) în comparație cu o șansă aleatorie (p < 0.001). Nu s-au găsit diferențe între sugarii cu colici și sugarii fără colici în ceea ce privește numărul de UTO (unități taxonomice operative) și indicele Shannon pentru evaluarea diversității bacteriene.

Concluzie: Rezultatele sugerează că patogeneza colicilor infantile este strâns legată de microbiomul intestinal al sugarilor. Abundența relativă de Lactobacilli și Firmicutes a fost mai mică la sugarii care mai târziu au prezentat simptome de colici față de sugarii care nu au avut aceste simptome. Aceasta înseamnă că legătura raportată anterior între microbiomul intestinal și colicile infantile pare a fi deja prezentă la naștere.

Referințe:
[1] Korpela et al. Microbiome of the first stool after birth and infantile colic. Pediatr Res (2020)