Pierderea ușoară a auzului reduce performanța școlară

03.2020
Autor Prof. J. Spranger, University Department of Pediatrics Mainz

Copiii cu pierderi ușoare până la severe ale auzului, de 26-40 de decibeli sau mai mult, prezintă o dezvoltare a limbajului și performanțe școlare mai slabe. Pedaudiologii olandezi au examinat relevanța pierderii ușoare a auzului (- 16-25 db) asupra performanței școlare și a problemelor de comportament1.

Într-un studiu transversal (cross-secțional), aceștia au examinat dacă există o legătură între capacitatea auditivă a 2399 de copii cu vârste cuprinse între 9-11 ani și rezultatele testului CITO, care evaluează capacitățile lingvistice, academice, matematice și la științe ale naturii și societății (care includ geografie, biologie și istorie). În plus, aceștia au examinat dacă există o legătură între capacitatea auditivă și rezultatele din Lista de Verificare a Comportamentului Copilului (Child Behavior Checklist), un chestionar parental validat, utilizat pentru evaluarea problemelor emoționale și de comportament la copii.

Ținând cont de covariabile precum gen, greutate la naștere și mediu social, a fost găsită o corelație ușoară, dar semnificativă, între deficiența de auz și scorurile CITO reduse, care oferă informații despre performanțele școlare.  De un interes deosebit au fost testele de vorbire în zgomot, care au evaluat pragul de recepție al vorbirii într-un mediu zgomotos, așa cum se regăsește într-o clasă de școală. Atât abilitățile lingvistice cât și cele matematice, au fost afectate la copiii cu deficiențe ușoare de auz. La testele de vorbire în zgomot, fetele cu deficiențe de auz au înregistrat scoruri mai mari în cazul problemelor de atenție. Au fost constatate diferențe, nu numai în cazul deficiențelor bilaterale de auz, dar și în situațiile de pierdere asimetrică a auzului.

Comentariu: Un copil cu auzul ușor afectat, nu are nevoie de aparat auditiv, dar ar trebui să fie așezat în partea din față a clasei. Audiologii știu că persoanele cu deficiențe ușoare de auz, care percep cu o intensitate mai mică sunetele, au nevoie de atenție și concentrare sporite, fapt care determină o stare de oboseală mult mai accentuată. Deficiențele de auz pot să apară mai cu seamă la copiii care au avut diferite suferințe neonatale precum hipoxie, hiperbilirubinemie și sepsis2.

 

Referințe:
1Le Clercq CMP, Labuschagne LJE, Franken MJP, et al. (2020) Association of Slight to Mild Hearing Loss With Behavioral Problems and School Performance in Children. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 146: 113-120. 10.1001/jamaoto.2019.3585

2Butcher E, Dezateux C, Knowles RL (2020) Risk factors for permanent childhood hearing impairment. Arch Dis Child 105(2):187-189